Ja! Ik wil vriend van O.V. SoliAmersfoort worden.

Naam
Voorletters
Adres
Woonplaats
Postcode
Emailadres
(Per persoon € 50,00)

 

Dit bedrag maak ik over naar rekening NL 76 INGB 0000 065194 t.a.v. OV SoliAmersfoort.
Onder vermelding van ‘Vriend’.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden via mijn email adres van komende uitvoeringen

 

Organisatie