O r a t o r i u m v e r e n i g i n g  S o l i A m e r s f o o r t
contactadres
word vriend
nieuwsbrief aanmelding

Aanmelden nieuwe leden


  • facebook
  • you tube

Ja! Ik wil vriend zijn van O.V. SoliAmersfoort

Naam Voorletters
Adres Postcode
Woonplaats    
Emailadres    
(Per persoon € 50,00)

 

Dit bedrag maak ik over naar rekening NL 76 INGB 0000 065194 t.a.v. OV SoliAmersfoort.
Onder vermelding van ‘Vriend’

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden via mijn email adres van komende uitvoeringen