O r a t o r i u m v e r e n i g i n g  S o l i A m e r s f o o r t
nieuwsbrief aanmelding

Aanmelden nieuwe leden


Lid worden van SoliAmersfoort

Wilt u meezingen bij SoliAmersfoort?


Als u graag zingt en muzikaal bent, bent u van harte welkom. Om lid te worden is koorervaring niet per sé noodzakelijk, wel enthousiasme en trouw repetitiebezoek. We verwachten ook dat u thuis zoveel mogelijk de muziek instudeert. Om dat gemakkelijk te maken zijn er meestal CD’s met de verschillende partijen of computerfiles beschikbaar. 

Wij repeteren op maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur in de Martuskerk Copernicusstraat 18 te Amersfoort.  

Komt u enkele repetities meedoen!

De dirigent doet een korte stemtest met nieuwe leden en besluit of u in het koor past. Hij bepaalt tevens bij welke stemgroep u hoort. 

Projectlid

Het is ook mogelijk om op projectbasis lid worden van ons koor. U bent dan vanaf het moment dat we beginnen met de repetities waarin we toewerken naar een specifiek concert verbonden aan het koor. Indien u een werk al goed kent is ook later instappen nog mogelijk.

Ná  de uitvoering vervalt uw lidmaatschap weer.

De contributie is voor leden en projectleden € 20,00 per maand.

Op dit moment hebben wij alleen plaats voor tenoren.

Neem contact met ons op als u wilt meezingen!